Jesus, Die Antwoord

Om te beweer dat Jesus die antwoord vir die lewe is, is ‘n mond vol. Ons sê dit omdat Jesus by meer as een geleentheid Homself so voorgestel het. Sien o.a. Joh. 14:6 ‘n Vriend van my het eenmaal die vraag aan my gestel: “As Jesus die antwoord is, wat is die vraag?Ē Dis ‘n goeie een om oor na te dink! Die nadink oor hierdie vraag het ‘n proses in my aan die gang gesit wat my gedagtes en daarna my lewe verander het. Dit bepaal die verskil tussen godsdiens en geloof as ‘n lewensstyl. Voor jy verder lees is dit dalk goed om eers van die rekenaar weg te stap en self ‘n antwoord te op die vraag te bedink...
 
Mens sou dit anders kon stel: Vir watter probleme van menswees, waarvoor ons as mense geen oplossing het nie, is Jesus die uitkoms? Ek verstaan dit so:
As mense is ons ten diepste geestelike wesens, gemaak met ‘n ewigheidsbestemming met drie basiese behoeftes:
1.Ons het ‘n diep smagting na die ervaring van onvoorwaardelike liefde.
2.Ons smag na die ervaring van sekuriteit en absolute veiligheid en geborgenheid.
3. Ons het ‘n ingeboude drang na selfverwesenliking. Ons wil as individu die gevoel hê dat ons tot ons volle reg en potensiaal kom.
Deur die sondeval het ons gekies om ons van God te vervreem en ‘n eie identiteit vir onsself op te bou. Ons wou God in eie reg wees. Sien Gen 3:4 In ‘n onvolmaakte wêreld waarin ons self die rol van God in ons en ander se lewe inneem, ervaar ons almal baie vroeg in ons lewe dat daar ‘n gebrek is aan die vervulling van al drie hierdie behoeftes. Die verlies daarvan lei tot negatiewe emosies wat lei tot denkpatrone en daarna gedragspatrone wat ons van onsself en ander vervreem. Vanuit die Bybel verstaan ons God as die enigste vervulling van die drie behoeftes:
1. Hy alleen kan vir ons volle lewenssekuriteit gee dat ons nie eers hoef te vrees vir die dood nie. Sien Joh. 6: 53-58
2. Hy alleen kan ons onvoorwaardelik lief hê, Sien 1 Joh. 4:7-10.
3. Hy is die een wat ons gemaak het, Hy ken ons en wil ons lei om uit ons hart volledig te leef en Sy beeld in ons te laat skyn. Sien Ps. 139 en Joh. 10:10
 
As hierdie drie behoeftes van volledig mens te wees net in God vervul kan word, dan het ons toegang tot God nodig, het ons nodig om in ‘n intieme en direkte verhouding met God te kan kom en uit Hom te leer leef. Die vraag op die probleme van menswees lê dus in die eenvoudige vraag: Hoe kom ek by God. Anders gestel. Hoe kan ek in ‘n direkte verhouding met God kom, my maker. Die een uit wie ek kom. Om in Hom tuis en tot rus en vervulling te kom? Hiervoor is Jesus die antwoord. Sien Joh. 14:1-7. “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.Ē Bybel, 1983 vertaling 
 
Jesus is dus die antwoord. Vir onsself en vir ander.
 
 ‘n Verhouding met God is die lewe, Jesus is die een wat die verhouding herstel! In die herstelde verhouding groei die nuwe ware ek. Kry ‘n nuwe werklikheid, God se werklikheid gestalte soos wat Hy ons elkeen leer en vorm na Sy goeie plan met ons lewe.
 
Vangplek, geen. Prakties beteken dit egter om Hom te vertrou en jou sug na beheer aanvaarding en vervulling te los en Hom die agenda van jou lewe te gee... Vandaar Jesus se stelling in Matt16:24 ev.. Hierdie woorde van Jesus is nie ’n onbillike eis nie. Dis ‘n liefdevolle uitnodiging. ‘n Uitroep uit die hart van Hom wat my gemaak het en my nooi om weer in Hom tuis te kom! Dit verander my lewe hier en nou. Dis die verskil tussen Godsdiens waarmee ek goed doen en hoop om eendag in die hemel te kom, en ‘n lewe nou, vandag in ‘n lewende verhouding met die Skepper van die heelal in en by wie al my diepste vrese en behoeftes vervul word. Dis ‘n keuse wat my lewe op ‘n reis plaas. ‘n Reis waarin ek al hoe meer my eie agendas aflê omdat ek agterkom dat ek Hom met meer en meer van my lewe kan vertrou. Is jy op die reis? Het jy deur Jesus vrye toegang tot God?
As jy hiermee sukkel of jy nie vir Jesus as die antwoord in jou lewe ervaar nie kontak ons gerus... Ons bring graag Jesus na almal toe...As jy hierdie ontdekking wil deel. Vertel ons...