Raad Van Trustees

Doel van Raad van Trustees (RVT): Om fondse te genereer vir die Koninkryk.

Die RVT is gestig met die doel om die besigheidseiendomme van die gemeente ten beste te bestuur en ontwikkel om die grootste moontlike wins te maak vir aanwending verkieslik buite die gemeentebegroting. Later is ook die ander eiendomme van die gemeente aan die RVT toevertrou vir instandhouding. Die Raad van Trustees funksioneer as ‘n kommissie van die Kerkraad (met spesiale opdrag en magte) en is verantwoordelik aan die Kerkraad.

Die eiendom ter sprake is:
 • Multisentrum, h/v Meade- en Markstraat (39 sakepersele)
Behuising vir bejaardes:
 • Aspelingshof (12 wooneenhede)
 • Ironsydehof (12 wooneenhede)
 • Courtenayhof op kerkterrein (20 wooneenhede)
 • Quintonhof in Aspelingstraat (5 wooneenhede)
 • Pastoriehof in Aspelingstraat ( 4 wooneenhede)
Pligte van die Raad van Trustees is :
 • Bestuur en verhuring van Multisentrum se sakepersele asook instandhouding daarvan
 • Administrasie en finansiële verpligting van die Raad van Trustees
 • Beheer oor 49 wooneenhede vir bejaades
Sluit in:
 • Skakeling met okkupeerders, finasiële bestuur en onderhoud
 • Bemarking en verkoop van die lewensreg van wooneenhede wat beskikbaar raak
 • Beplanning en ontwikkeling van die kerkterrein
 • Onderhoud en verbetering van alle geboue op die kerkkterrein asook die pastorieë
 • LEDE: 8 lede waarvan 5 deur die Kerkraad verkies en 3 deur die Raad gekoöpteer
KOMITEES:
 • Dagbestuur
 • Kerkgeboue
 • Finansies van Multisentrum
 • Wooneenhede
Kontaknommer: Bestuurder: Cornie Taljaard- 044 874 6543 / 083 456 4613 . e-posadres: ngkrvt@telkomsa.net 
Voorsitter: Johann Venter : 082 498 8272 en e-pos: johannventer@mweb.co.za