Plaaslike Bediening

Die lig wat die verste in die wêreld skyn, skyn die helderste tuis. Elke gemeentelid is ook ‘n sendeling hier plaaslik waar die Here ons roep om die lig te laat skyn. Die bediening plaaslik is van die persoonlike opdragte wat elke gelowige self by die Here hoor tot die dinge wat ons gesamentlik as gemeente hoor en by inskakel.

 Gesamentlike aksies behels onder andere:
  • Samewerking tussen verskillende kerke en die bevordering van die besef dat ons een kerk van Jesus Christus in George is.
  • ACROS
  • Christen Sakelui Inisiatief
  • CMSR
  • Ethembeni
  • Life Community services
  • Projekte saam met gelowiges in Tembalethu
  • BADISA
  • Sendingweek en formele uitreike
Indien die Here ‘n spesifieke bediening op jou hart lê wat nog nie in die gemeente bestaan nie, praat met een van die leraars dat ons kan kyk hoe ons dit kan akkommodeer.