Diensverhoudingskommissie (dvk)

Die DVK is verantwoordelik vir alle personeel verwante sake, bv aanstellings, verlof, dissiplinêre kode, salarisse van die leraars en kerkkantoorpersoneel.

 Voorsitter: Neels van Wyk. +27 82 414 8436 en e-pos:neelsvwyk@outlook.com