Diensverhoudingskommissie (dvk)

Die DVK is verantwoordelik vir alle personeel verwante sake, bv aanstellings, verlof, dissiplinêre kode, salarisse van die leraars en kerkkantoorpersoneel.

 Voorsitter: Bertie Coetzee:082 080 1113 / e-pos: bertiec@absa.co.za