Diensverhoudingskommissie (dvk)

Die DVK is verantwoordelik vir alle personeel verwante sake, bv aanstellings, verlof, dissiplinêre kode, salarisse van die leraars en kerkkantoorpersoneel.

 Voorsitter: Chris Venter. 082 499 6324. epos: gcventer55@gmail.com