Kleingroepe

Ons gemeente glo dat dit wesentlik is dat ons na mekaar omsien. Hierdie liefde wat só sigbaar moet word, is elke gelowige se voorreg en opdrag.

Die volgende strukture in die gemeente dra hiertoe by:

Selgemeentes/Geloofsgesinne : Mense word hier begelei om soos ‘n gesin saam te leef, vir mekaar se groei verantwoordelikheid te aanvaar en om saam uit te reik na ander. ‘n Herderleier, wat ‘n ouderling is, neem vir die proses verantwoordelikheid (nie-geografies).

Indien u wil inskakel by 'n kleingroep, kontak asb die kerkkantoor: 044 874 2036