Getuienisaksie

Hierdie aksie koördineer al die gemeentelike bedieninge waarby lidmate betrokke kan raak om Jesus op verskillende maniere na mense te bring.

Die volgende sorteer hieronder:

Wêreldsending: Ons steun die volgende sendelinggesinne vanuit die gemeente, naamlik:

Morgenster Zimbabwe : Vakant
Suide van Indië:Ds Leslie Daniel en sy gesin
Comore Eilande: Lilian Hurter
CREDO: Andre Buitendag;                                                                                                                                                                     Jesus film en uitreike: Martin en Babsie Basson:

Hierdie persone getuig namens ons op die onderskeie plekke. Gemeentelede kan by hierdie sendelinge betrokke raak deur met die administrasie behulpsaam te wees en/of om deel van ‘n spesifieke sorggroep van die sendelinge te raak.

Voorsitter: Pieter Botha: 072 823 1804. e-pos: fixtrade13@vodamail.co.za

LILIAN HURTER TRUSTFONDS: Ons Gemeente het 'n tyd gelede die “Lilian Hurter TrustfondsĒ in die lewe geroep. Die doel: om fondse te genereer vir al ons sendelinge se aftrede. Die sendelinge behoort nie aan 'n Pensioenfonds nie en die Trust maak dus op 'n klein skaal voorsiening vir hul oudag. Ons moedig lidmate aan om die Trust te ondersteun en ook om daaraan te dink om testamentêre beleggings hierin te maak. Vir navrae: kontak die kerkkantoor by (044) 874 2036 of e-pos: ngmoeder@mweb.co.za

Jesus film: Die gemeente het ‘n span wat op ‘n gereelde basis met uitreikaksies in die omgewing besig is. Jesus film videos kan ook by hulle gekry word.

Koördineerder: Martin Basson: - 044 874 2605 (h) of e-pos: martin.basson@gmail.com

Indien u Die Getuie [die amptelike publikasie van die Kommissie van Getuienisaksie] wil lees, klik hierwww.kga.org.za/cgi-bin/giga.cgi: