Getuienisaksie

Hierdie aksie koördineer al die gemeentelike bedieninge waarby lidmate betrokke kan raak om Jesus op verskillende maniere na mense te bring.

Die volgende sorteer hieronder:

Wêreldsending: Ons steun die volgende sendelinggesinne vanuit die gemeente, naamlik: Morgenster Zimbabwe : Vakant
Suide van Indië:Ds Leslie Daniel en sy gesin; Comore Eilande: Lilian Hurter; Missie Japan: Elmar en Nadine du Rand
CREDO: Andre Buitendag; Jesus film en uitreike: Vakant

Hierdie persone getuig namens ons op die onderskeie plekke. Gemeentelede kan by hierdie sendelinge betrokke raak deur met die administrasie behulpsaam te wees en/of om deel van ‘n spesifieke sorggroep van die sendelinge te raak.

Voorsitter: Br Kallie Haupt. Selfoon: 082 927 3625. epos: haupt4@telkomsa.net

LILIAN HURTER TRUSTFONDS: Ons Gemeente het 'n tyd gelede die “Lilian Hurter TrustfondsĒ in die lewe geroep. Die doel: om fondse te genereer vir al ons sendelinge se aftrede. Die sendelinge behoort nie aan 'n Pensioenfonds nie en die Trust maak dus op 'n klein skaal voorsiening vir hul oudag. Ons moedig lidmate aan om die Trust te ondersteun en ook om daaraan te dink om testamentêre beleggings hierin te maak. Vir navrae: kontak die kerkkantoor by (044) 874 2036 of e-pos: ngmoeder@caw.org.za

Jesus film: Die gemeente het ‘n span wat op ‘n gereelde basis met uitreikaksies in die omgewing besig is. Jesus film videos kan ook by hulle gekry word.

Koördineerder: Vakant

Indien u Die Getuie [die amptelike publikasie van die Kommissie van Getuienisaksie] wil lees, klik hierwww.kga.org.za/cgi-bin/giga.cgi: