Gebedsaksie

Die gebedsaksie is een van die pilare van die gemeente. Dit bestaan uit 14 lede wat op verskillende terreine vir die gemeente intree. Enige persoon is egter welkom om aan te sluit.

Die verskillende terreine behels die volgende:

Gebedswag kontak nr - 073 372 6785
Gebedsketting kontak nr - 044 874 1357 [Breggie Barnard] Die Gebedsketting bestaan uit lede van die gebedsaksie sowel as gemeentelede. Gebedsversoeke word deurgegee sodra dit ontvang word en dit word ook opgevolg.

Verskillende gebedsgeleenthede:

Gemeentebiduur: Dinsdae om 18:00 in Gebedskamer

Ander spesiale gebedsgeleenthede vir die breë gemeente word maandeliks in die Bulletin bekend gemaak. Dit word gewoonlik op die laaste Dinsdag van die maand gehou om 18:00.

Die Hosanna-gebedskamer (geleë aan die sykant van die kerksaal) is tot die beskikking van gemeentelede.

Daar word ook weekliks ‘n gebedsbulletin versprei onder die lidmate met belangrike inligting ten opsigte van ons gemeente en dorp, asook sendingwerk binne, sowel as buite die gemeente. Vir meer inligting en betrokkenheid by hierdie aksie, kontak die

Koördineerder: Breggie Barnard - 044 874 1357 / 072 565 6372