Aandbyeenkoms

 

Agv die huidiege COVID- pandemie wat tans in die land heers, is alle aandbyeenkomste afgelas en vind die byeenkomste deur virtuele byeenkomste plaas.
By hierdie bediening probeer ons om die klem te plaas op die feit dat Christenskap nie maar nog ‘n godsdiens tussen baie is nie. Dis die boodskap van tuiskoms, tot rus kom, ons plek vind in die dinamiese onstuitbare beweging van God self. Dis‘n lewe van ritme met God en met mekaar deur Sy Gees wat dinamies in en deur ons beweeg.
 
Ons poog om met hierdie byeenkomste ‘n ruimte te skep om bogenoemde ontdekking te bedink, te deel en te vier. Ons glo dat die persoon van Jesus Christus die sleutel is om ons diepste identiteit, vrede en lewensritme in God te vind. Soos Hy ons tereg nooi: “ Walk with me, work with Me, watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace…: Matt. 11: 28 Message vertaling.
 
Die verwagting is dat ons bymekaarkom sal uitloop op dit wat Paulus in Ef. 4 vers 11 beskryf; “...until we are all moving rhytmically and easily with each other, efficient and graceful in response to God’s Son.Ē Message vertaling.
 
Elkeen is hier welkom: Soeker, twyfelaar en “saintĒJy hoef nie ‘n ingeligte kerkganger te wees nie. Daarom sal jy oplet dat die agenda van elke aand heel eenvoudig en oop is. Jy kan meedoen op jou terme. As jy die byeenkoms positief beleef en die behoefte het om hier deel te raak van ‘n groep mense saam met wie jy verder in God se ritme opgeneem kan word, kan ons daarmee probeer help. As jy net ‘n kuiergas is wat ‘n hawe kom soek het vir die aand, ons hoop jy kon jouself vir die rukkie verloor en nuut vind in die harmonie en ritme van God.
 
Wie is die ons wat hier bo aan die woord is?
Doodgewoon ‘n klompie mense net soos jy wat glo dat ons elkeen die Gees en Gawes van Christus in ons het en saam medeverantwoordelikheid vir die bediening aanvaar. Ons beplan saam, bid saam, tref saam reelings en voel vrymoedig om deel te neem aan die werking van die Gees by elke byeenkoms. Albertus Louw is die gemeente leraar wat saam voorgaan.
 
Waar en wanneer:
Ons byeenkomste is tans op Sondae aande 18:00 in die Langgebou en almal is baie welkom! L.W. Ons vergader nie gedurende skoolvakansies nie.
As jy by ons gekuier het en wil gesels oor een van die Sondagaand se byeenkomste, of enige ander kommentaar, kliek asseblief hier.

Taizé dienste vind in die kerk plaas elke laaste Sondagaand van die maand om 19:00.