Erediensbediening

Eredienste is byeenkomste waar almal moet welkom voel, daarom het ons twee dienste met  waar soveel moontlik gemeentelede volgens individuele behoeftes betrek kan word. As gevolg van die huidige COVID-19 pandemie, het die kerkraad besluit om nog nie die kerk oop te stel vir eredienste nie, en volg ons die eredienste dmv virtuele eredienste. Die skakels sal beskikbaar gestel word.


Eredienstye is soos volg:

Oggend eredienste om 09:00

Informele kerkbyeenkoms elke Sondagaand in die Langgebou om 18:00 behalwe langnaweke en skoolvakansies.

Taizé diens elke laaste Sondagaand van die maand in die kerk om 19:00

Geloftediens: 16 Desember om 09:00

Kersdag: 08:00 en 10:00

Oujaarsdagdiens: 23:15

Volledige inligting oor eredienste en tye vir die jaar is op die kerkalmanak (by kerkkantoor besikbaar) of  gaan kyk op "Almanak".

Nagmaal: Nagmaal is ‘n sigbare manier waarop ons die goedheid van ons Vader vier.

Estetiese versorging van eredienste: Sluit in rangskikkings, onderskeie kanselklede en veral viering van die kerklike jaar en andere. Kontakpersoon: Mareen Lategan[ 044 874 3837 of 082 694 5516 of e-pos: mareen@meb.co.za]].Gemeentelede kan ook hierby betrokke raak.

Erediensbediening: Kontak:

Voorsitter: Waarnemende Voorsitter: Dr Freddie van der Merwe. Tel 044 870 8626

MUSIEKBEDIENING: In ons gemeente word daar in elke erediens gepoog om deur middel van ’n wye verskeidenheid verskillende musiekstyle ’n ruimte te skep waar enige iemand kan tuis voel. Al die middele tot ons beskikking (ons unieke 1879 meganiese Hill-pyporrel, klavier en ander instrumente) word gebruik om ’n atmosfeer te skep, waar Woord- en musiekbediening op só wyse geïntegreer is, dat dit vir elkeen wat die erediens bywoon, ’n sielsverrykende ervaring sal wees. Die liturgie vir elke erediens word dus met groot sorg vooraf beplan , sodat seker gemaak word dat alle aspekte van belang  (die boodskap van die dag,  die kerklike jaar, spesiale biddae en so meer) aangespreek word.
 
 Direk vóór elke erediens word ’n gepasde atmosfeer geskep, deur meestal voorbereidende gemeentesang en soms alleenlik instrumentale musiek, af te wissel. Vrywillige sangers en instrumentaliste oefen gereeld saam om te verseker dat die aanbieding hiervan, wat afwisselend in tradisionele of ligter styl is,  smaakvol en van goeie kwaliteit is.
 
Ons klank, multimedia-aanbieding en kameras word ook deur bekwame vrywilligers behartig, sodat elke erediens vir almal ’n aangename ervaring kan wees en ons inwoners van Tuiniqua Aftree-oord ook kan inskakel.
 
Vir verdere navrae kan die orrelis gekontak word by 044 874 2036, of 072 760 3446. e-pos : orrelis@caw.org.za