Bestuur

LeraarsDie Kerkgebou

  • Dr Steve van der Walt: 044 874 2036 kantoorure / 083 235 7096
      e-pos: ideo@caw.org.za         

  • Dr André Pieterse : 044 874 2036 kantoorure/ 082 955 3598
  • e-pos: andre@caw.org.za

 Kerkraad

KERKRAAD: Die kerkraad bestaan uit  ouderlinge (dienstermyn in hakies) en diakens: Brs Freddie van der Merwe [2jr], Joubert Theart  Onder Voorsitter [2jr], Camille Tiran [2 jr], Japie Cilliers [2jr],Kallie Haupt [4jr], Marsh Holmes [4jr], Pieter Koen [2jr], Wessel Pretorius [4jr], Ds Hennie Bekker [2jr] en Srs Ina van der Schyff [4jr] en  Naomi Smith [4jr] Dr Steve van der Walt [leraar] is die Voorsitter en sy kollega is Dr Andre Pieterse.  

Die volgende is verkies as diakens (dienstermyn in hakies): Brs Philip Swart [2jr] en Hans Vosloo [4jr], en  Srs Tineke Pretorius [4jr] en Diana Meyer [2jr].

Ons het ook Blokleiers/Dienswerkers, maar hulle dien nie op die Kerkraad nie, aangesien hulle nie op die bestuur van die gemeente fokus nie, maar eerder op die versorging en die begeleiding van lidmate om hulle roeping te verstaan en uit te leef.