Bestuur

LeraarsDie Kerkgebou

  • Dr Steve van der Walt: 044 873 2285 / 083 235 7096
      e-pos: ideo@caw.org.za         

 Kerkraad

KERKRAAD: Die kerkraad bestaan uit 9 ouderlinge (dienstermyn in hakies) en 4 diakens: Brs Freddie van der Merwe [2jr], Joubert Theart  Onder Voorsitter [2jr], Kallie Haupt [4jr], Marsh Holmes [4jr], Pieter Koen [2jr], Wessel Pretorius [4jr], Ds Hennie Bekker [2jr] en Srs Ina van der Schyff [4jr] en Naomi Smith [4jr]. Dr Steve van der Walt [leraar] is die Voorsitter en sy kollega is Dr Andre Pieterse.  

Die volgende is verkies as diakens (dienstermyn in hakies): Brs Abrie de Swardt [4jr], Philip Swart [2jr] en Hans Vosloo [4jr], en  Sr Tineke Pretorius [4jr].

Ons het ook Blokleiers/Dienswerkers, maar hulle dien nie op die Kerkraad nie, aangesien hulle nie op die bestuur van die gemeente fokus nie, maar eerder op die versorging en die begeleiding van lidmate om hulle roeping te verstaan en uit te leef.