Bestuur

LeraarsDie Kerkgebou

  • Dr Steve van der Walt: 044 873 2285 / 083 235 7096
      e-pos: ideo@caw.org.za         

 Kerkraad

Bestaan uit 2 voltydse leraars en verkose lede uit die gemeente. Ina van der Schyff is die eerste dame in Moedergemeente se geskiedenis wat tot Voorsitter verkies is. Die ander kerkraadslede is: André Pieterse [Dr -leraar], Bertie Coetzee , Chris Venter, Calie Janse van Rensburg, Drew de Kock (Gemeentebestuurder) , Elmien Botha, Freddie van der Merwe [Dr],Hennie Bekker (Ds - Emeritusleraar), Jaco van Niekerk,[Onder Voorsitter] Johann Venter, Joubert Theart, Kallie Haupt, Marsh Holmes, Odile Joubert-de Kock, Pieter Koen, Pierre Conradie, Philip Swart, Steve van der Walt (Dr - leraar), en Wouter van Niekerk . Ons het ook pastorale ouderlinge/Blokleiers en Wyksleiers, maar hulle dien nie op die Kerkraad nie, aangesien hulle nie op die bestuur van die gemeente fokus nie, maar eerder op die versorging en die begeleiding van lidmate om hulle roeping te verstaan en uit te leef.