Bestuur

LeraarsDie Kerkgebou

  • Dr Steve van der Walt: 044 873 2285 / 083 235 7096
      e-pos: ideo@caw.org.za         

  • Dr André Pieterse : 044 874 2036/ 082 955 3598
  • e-pos: andre@caw.org.za
  •  Ds Hennie Bekker - emeritusleraar: Tuiniqua, oues van dae: 044 870 8807 / 083 688 1010 
  • e-pos: hobekker@gmail.com 

 

 

  

Kerkraad

Bestaan uit 2 voltydse leraars en verkose lede uit die gemeente. Ina van der Schyff is die eerste dame in Moedergemeente se geskiedenis wat tot Voorsitter verkies is. Die ander kerkraadslede is: André Pieterse [Dr -leraar], Bertie Coetzee , Calie Janse van Rensburg, Drew de Kock (Gemeentebestuurder) , Elmien Botha, Freddie van der Merwe [Dr], Gerhard Botha ,Hennie Bekker (Ds - Emeritusleraar), Jaco van Niekerk,[Onder Voorsitter] Johann Venter, Joubert Theart, Kallie Haupt, Marsh Holmes, Nicol Marais,  Pieter Koen, Pierre Conradie, Philip Swart, Steve van der Walt (Dr - leraar), en Wouter van Niekerk . Ons het ook pastorale ouderlinge/Blokleiers en Wyksleiers, maar hulle dien nie op die Kerkraad nie, aangesien hulle nie op die bestuur van die gemeente fokus nie, maar eerder op die versorging en die begeleiding van lidmate om hulle roeping te verstaan en uit te leef.