Lydenstyd

LYDENSTYD
Wat is Lydenstyd?
Lydenstyd is ‘n seisoen van 46 dae waarin die kerk die lyding van Christus bedink en daarop reageer in voorbereiding op die Paasfees. Dis ‘n tyd van die jaar waarin mens maar biedjie die handrem optrek en kies om tyd te maak en te fokus op die feit en betekenis dat Jesus in ons plek as ‘n mens gely en as ‘n skurk behandel en doodgemaak is, maar genadiglik daarna die dood oorwin het. Lydenstyd wys by uitstek dat God regtig in die lewe van elke dag op aarde sigbaar word, maar ook ‘n venster van hoop wawyd oop maak!
Ons nooi jou om saam met gelowiges oor die hele wêreld vir die volgende paar weke te kies om tyd te maak om lydenstyd te vier. Jy sal agterkom dat ons eredienste hiervolgens ingerig word. Sien ook stof op die webtuiste by :Fokus van die week. waarmee ons jou in die reis wil begelei.
Waar kom Lydenstyd vandaan?
Die Westerse kerk het in die tweede helfte van die vierde eeu in navolging van die Oosterse kerk begin om ter voorbereiding van Paasfees ‘n vastydperk van veertig dae in te stel. Dié vas het meestal beteken dat slegs een maaltyd sonder vleis per dag geëet is.
Tradisioneel begin die vastydperk op As Woensdag. Aanvanklik was die plaas van die as op die kop van ‘n sondaar ‘n soort tughandeling en boet-oplegging deur die kerk. Later het die as ‘n meer seremoniële funksie gekry waarin die as, gewoonlik van die vorige jaar se palmtakke, op die voorkop van die lidmate in die vorm van ‘n kruis gesmeer word. (Hierdie jaar was As Woensdag besonder goed bygewoon en vir myself ‘n besonder betekenisvolle ervaring. )
Wanneer vier ons Lydenstyd?
Omdat Christene nie op Sondae (die opstandingsdag) gevas het nie, begin Lydenstyd op ‘n Woensdag, ses-en-veertig dae (veertig dae en ses Sondae) voor Paasfees.
Simbole, rituele en gebruike in Lydenstyd
Die kruis is die sentrale simbool in Lydenstyd.
Die kruis herinner ons aan die kruisiging van Jesus, ‘n teken van Sy lyding en sterwe. Dit is dus onvanpas om die kruis te versier.
Lydentys is ‘n tyd van hertoewyding. Daarom nooi ons mekaar uit om ekstra tyd te maak om met Jesus te spandeer met die Bybel as hulp. Ons nooi jou om ons fokus van die week op die webtuiste te gebruik om jou hiermee te help.
Die gebruik om in hierdie tyd van iets te vas, staan in die teken van hertoewyding. Hierdie gebruik kan deur ‘n bietjie verbeelding, met vrug in ons huise gebruik word. Vas (van enigiets) is ‘n daad van jou kant om vir die Here aan te dui dat jy jou gedagtes en wil rig om aan Hom te dink sodat Hy sterker in jou gedagtes aan die woord kan kom. Jy kan byvoorbeeld besluit word om in hierdie tyd te vas van ‘n gewoonte, soos die lees van tydskrifte of TV kyk. Daar kan ook besluit word om van sekere voedselsoorte te vas. Elke keer per dag as jy die vas toepas, herinner dit jou aan die Here en skep jy daardeur ruimte dat die Gees vir jou kan ontmoet. Dis dus eintlik ‘n manier om vir die Here te se: “ U is vir my meer belangrik as goed, hier is ek, ontmoet my, raak aan my, ek smag na U meer as na dinge...
Lydenstyd is dus ‘n tyd van bepeinsing en stilte. Afsondering is daarom baie nodig. Hoewel daar in hierdie tyd baie nagedink word oor God se oordeel oor die sonde, is dit ook ‘n tyd om ons te verwonder oor die kruisiging as die liefdesdaad van alle tye.
‘n Innerlike reis.
Lydenstyd is ‘n gereedmaak om vernuwing in ons lewens te ontvang. Die pynlikheid van die erkenning van ons eie sonde is hiervoor noodsaaklik. Verootmoediging, skuldbelydenis en boetedoening is in hierdie tyd prominent, maar dit staan alles in die teken van die nuwe lewe wat ons simbolies op Paassondag ontvag. Die as van die As-Woensdag is ‘n simbool hiervan.
Stel jouself dus oop dat die Gees in hierdie tyd vir jou nuwe dinge kan wys of leer of sê.
Die beste manier om jouself vir die Gees oop te stel, is deur nou te kies om jou dagboek nader te trek en te beplan vir bogenoemde proses....
Wenke en hulpmiddels.
Ek stel voor dat die teksgedeelte wat jy met elke stil word sessie kan lees en bedink vir hierdie jaar Johannes 12:20-33
Neem tyd om weekliks of selfs daagliks die artikel; Lent, The wilderniss within te lees. Sien dit op die webtuiste of as aanhangsel by jou epos. Dis nie ‘n maklike artikel nie. Lees dit dus herhalend en laat die Gees jou lei in jou nadenke daaroor.
Skryf hierdie gebed op ‘n papiertjie sodat jy dit by jou het en dit jou daaglikse gebed in hierdie Lydenstyd kan wees.
Gebed:
Here, maak van my ‘n geloofsreisiger  in hierdie veertig dae tot en met Paasfees. Dissiplineer my om minder my eie idees of agendas te volg, en meer te luister na U wil en agenda vir my. Suiwer my in hierdie tyd van selfsug en bekommernisse sodat ek vir U voluit kan lewe en ander voluit kan dien. Amen